Begeleiding bij jouw manier van leren

Ieder kind heeft het vermogen om te leren op zijn/haar eigen natuurlijke manier. In zijn/haar eigen tempo. Hierbij is het belangrijk dat een kind een goede fundering kan aanleggen, waarop alle nieuwe kennis en vaardigheden aan gekoppeld worden.
Maar……..

op de meeste basisscholen vinden er processen plaats die niet voor ieder kind  passen.

* vaststaand lesaanbod / deel naar geheel
* instructie
* weinig differentiatie in manieren van leren
* toetscultuur
* preventie door vervroegd aanbod
* motivatie