Via hoeveel?

Tarieven per 1 oktober 2018

Mijn tarieven zijn afgeleid van de algemene richtlijnen, gegeven door de beroepsverenigingen van remedial teaching.

* Een standaard begeleiding duurt 60 minuten, waarvan 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereidingstijd.  Van deze tijden kan afgeweken worden als dit in belang is van degene die ik begeleid. (Een kind dat zich bijvoorbeeld moeilijk kan concentreren is soms meer gebaat bij kortere sessies).
Dit standaardtarief wordt ook gebruikt voor gesprekken en verslaglegging. Materialen zijn inclusief.

* Voor  reiskosten (buiten een straal van 5 kilometer) wordt  € 0,35 per kilometer gerekend.
* U ontvangt per mail een factuur voor de begeleidingen. Hierbij wordt verzocht het bedrag binnen twee weken over te maken of contant af te rekenen.
* Niet tijdig (24 uur van te voren) afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.
* Bij onderwijsbegeleiding wordt een opdrachtovereenkomst gemaakt waarin de tarieven vermeld staan.
* De kosten van mijn begeleiding worden niet vergoed. 

 

Tarieven per 1 september 2016 – 1 oktober 2018

 

kosten