Begeleiding bij jouw manier van leren

‘Als een kind niet leert zoals wij lesgeven,
moeten wij gaan lesgeven zoals een kind leert’  

 Praktische en inhoudelijke informatie: 

Voor begeleiding bij leren, werk ik met kinderen vanaf ongeveer 6 tot ongeveer 14 jaar.
Via de mail of middels telefonisch contact plannen we een intakegesprek. Vervolgens krijg je een uitgebreid intakeformulier toegezonden, zodat ik met die informatie dit gesprek kan voorbereiden. In de intake kunnen jullie (soms alleen de ouders, soms ouders en kind, dat laat ik aan de hulpvrager) je verhaal nader toelichten en kan ik kijken wat ik kan betekenen. Als dit past bij wat je zoekt, geven we de begeleiding inhoud en vorm. Ik werk niet met standaard manieren, maar ik put uit een ruime ervaring en veel kennis door de vele opleidingen die ik gevolgd heb. Uit deze rugzak haal ik dat wat passend is voor de begeleiding en samen met je kind geef ik de begeleiding vorm, zodat je kind zelf regie ervaart en met mijn ondersteuning de stappen kan zetten. Hoelang die ondersteuning nodig is, verschilt per kind en hangt af van het gestelde doel.
Tijdens de intake wordt dit besproken. Na maximaal 10 begeleidingen evalueren we het traject en kijken we of het zinvol is om nog verder te gaan. Mocht het beoogde resultaat eerder bereikt zijn, dan geef ik dit aan. Het komt ook vaak voor dat een kind na ongeveer 5 begeleidingen weer veel stappen kan zetten en in een volgende groep, bij nieuw aangeboden onderdelen opnieuw komt. Door nieuwe handreikingen en andere leerstrategieën wordt geleerd met deze nieuwe stof om te gaan.

Ondersteuningsgebieden 

  • leren leren en psycho-educatie
  • zelfvertrouwen versterken
  • executieve functies versterken
  • lezen en spellen (dyslexie)
  • begrijpend lezen
  • rekenen (dyscalculie)
  • wereld oriënterende vakken
  • vreemde talen

De rol van de ouder/verzorger
In mijn begeleiding is er een belangrijke rol weggelegd voor de ouder/verzorger. Als er tijdens het traject gebruik gemaakt wordt van andere leerstrategieën dan aangeleerd op school, vind ik het prettig als de ouder/verzorger (ten dele) aanwezig is. Deze andere manier van leren heeft oefening nodig. Een kind hoeft dit niet alleen te doen. Het is belangrijk dat je kind voelt dat hij/zij gezien wordt en dat zijn/haar inzet gestimuleerd en beloond wordt. Door zichtbaar aanwezig te zijn doe je dit al. Ik werk met je kind, maar degene die erbij is, ziet hoe en wat ik doe. Zo kun je thuis je kind ook op deze manier verder helpen. Aangezien mijn kracht ligt in het aanbieden van vaardigheden en strategieën die bij je kind passen, zal hierop het accent van de begeleiding liggen. Ook laat ik zien hoe dit geoefend kan worden door dit kort te doen. Verdere oefening kan ook thuis en eventueel in samenspraak met school op school gebeuren. Mocht het thuis oefenen problemen opleveren dan kun je dit altijd terugkoppelen en kijken we naar alternatieven. Soms komt het voor dat een kind het oefenen van de vaardigheden ook bij mij doet. Dit kan zijn omdat de relatie ouder/kind thuis onder druk komt te staan als er veel geoefend moet worden. Ook kan het zijn dat het kind hier meer rust ervaart om te oefenen en daardoor minder snel afgeleid is. Thuis zijn er nog heel veel andere dingen die leuk zijn om te doen!