Anders leren

IMG_0484 (600x800)

 

‘Als een kind niet leert zoals wij  lesgeven, 
 
moeten wij gaan lesgeven zoals  een  kind leert’  

 

 

 

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt er van deel naar geheel gewerkt. (bottum up). Het totale aanbod van de basisschool is in stukken uit elkaar gehaald. Je kunt het zien als een puzzel met allemaal puzzelstukjes. Elk leerjaar biedt zo zijn eigen puzzelstukjes aan. Wat er wordt aangeboden is vastgelegd in leerlijnen. Misschien herken je wel dat in groep 1/2 al letters worden aangeboden en dat je in groep 3 leert lezen. Groep 4 kenmerkt zich bijvoorbeeld door de tafels en in groep 5 komen de deelsommen. Elk stukje aanbod leidt tot een eindresultaat van wat je zou moeten kennen en kunnen in groep 8.

Het aanbod wordt vaak gegeven door gebruik te maken van methodes.
Dit betekent dat het algemene aanbod en de methode waarmee dit aanbod wordt onderwezen helemaal is vastgelegd. Voor kinderen die moeite hebben met de stof, worden de puzzelstukjes nog kleiner gemaakt.

puzzel
MAAR


niet ieder kind is gebaat bij een aanbod dat stukje voor stukje wordt onderwezen. Sommige kinderen krijgen liever de gehele puzzel aangeboden en bekijken dan welke puzzelstukjes nader onderzocht moeten worden. Zij werken beter van geheel naar deel (top down).
puzzel
Dit vraagt ook om andere instructie dan die in onze huidige onderwijsmethodes staan. Als kinderen op deze andere manier hun informatie verwerken, hebben zij het moeilijk om het onderwijs op school te volgen. Veelal wordt er gedacht aan oorzaken als dyslexie, dyscalculie of andere leerstoornissen. Je ziet dit vaak bij (hoog)begaafden en/of (hoog)sensitieve kinderen, die creatief zijn in het bedenken van allerlei ideeën.(sommige van deze kinderen hebben de diagnose AD(H)D). Op school komt er niet uit wat er in zit en vaak voelen deze kinderen zich niet begrepen met alle gevolgen van dien.

Iedereen gebruikt hetzelfde informatieproces:

 1. Opsommingsteken opnemen
 2. Opsommingsteken verwerken
 3. Opsommingsteken opslaan/onthouden
 4. Opsommingsteken gebruiken

Per persoon verschilt de voorkeur van het opne-
men, verwerken en onthouden van de informatie

(informatiesysteem):

 1. Opsommingsteken horen (auditief)
 2. Opsommingsteken voelen (kinetisch)
 3. Opsommingsteken denken (auditief digitaal)
 4. Opsommingsteken zien (visueel = beelddenken)Logo training coach

Mijn begeleiding:
In mijn begeleiding heb ik aandacht voor de mogelijkheden en talenten van het kind en niet zozeer voor de hiaten. Door te zoeken naar de leerstijl die past bij de mogelijkheden van het kind, krijgt uw kind gerichte begeleiding. Deze andere manier van leren zorgt ervoor dat de ontwikkeling weer op gang komt en uw kind voelt en ervaart dat hij/zij het WEL kan!

Doordat ik aan wil sluiten bij het kind, maak ik gebruik van verschillende methodieken. Ik ga uit van het meervoudig intelligentiemodel van Gardner, de leerstijlen van Kolb en de theorie van Carol Dweck. Ik maak gebruik van de Doelen- en Vaardighedenlijst om te bepalen welke leervaardigheden er meer ontwikkeld moeten worden. Daarnaast kijk ik welke manier(en) van informatieverwerking het beste bij het kind past.

Hiervoor zet ik ook mijn coachingsvaardigheden in vanuit het ik leer anders traject en maak ik veelvuldig gebruik van taal in blokjes bij lezen en spelling om de auditieve voorwaarden visueel te ondersteunen.

Individuele trajecten en groepstrajecten
Je kunt bij mij terecht voor individuele begeleiding, maar ook voor begeleiding in groepjes. Het voordeel van individuele begeleiding is dat deze begeleiding helemaal aansluit bij de behoefte, de werkwijze en het tempo van het kind.
Dit kan niet bij de groepsgewijze begeleiding. Het voordeel van groepsbegeleiding is het leren van elkaar en het gevoel kunnen delen dat je niet de enige bent die moeilijkheden ondervindt. Een ander voordeel is de reducering van de kosten voor de begeleiding.
Naast de begeleiding geef ik praktische tips en uitvoerbare adviezen voor ouders en voor school. 

1000160_647105778650147_1765055509_n

 Aan welke onderdelen kun je denken?

 • lezen en spellen (dyslexie)
 • begrijpend lezen
 • rekenen (dyscalculie)
 • wereld oriënterende vakken
 • leren leren vreemde talen

Hoeveel begeleidingen?
Na een intake en een korte vragenlijst voor het kind start de individuele begeleiding. Het is per kind verschillend hoe lang de begeleiding duurt. Dit hangt ook af van het doel van de begeleiding. Tijdens de intake wordt dit besproken. Na maximaal 10 begeleidingen evalueren we het traject en kijken we of het zinvol is om nog verder te gaan. Mocht het beoogde resultaat eerder bereikt zijn, dan geef ik dit aan. Het komt ook vaak voor dat een kind na ongeveer 5 begeleidingen weer veel stappen kan zetten en in een volgende groep, bij nieuw aangeboden onderdelen opnieuw komt. Door nieuwe handreikingen en andere leerstrategieën wordt geleerd met deze nieuwe stof om te gaan.
Bij begeleiding in groepen (minimaal 3 kinderen en maximaal 4 kinderen) is het aantal vooraf duidelijk. Ook de inhoud per keer staat vast.
Door het jaar heen organiseer ik ook workshops waarin een bepaald doel centraal staat. Hierbij ga ik uit van minimaal 3 kinderen en maximaal 6 kinderen. Je kunt dan denken aan onderdelen als:
-Rekenonderwerpen als tafels, delen, breuken, procenten, klokkijken.
-Spellingonderwerpen van veel voorkomende moeilijke afspraken of werkwoorden.
-Begrijpend lezen door leesstrategieën, woordenschat.
-Leren leren van bijvoorbeeld spellingwoorden, topografie, toetsen van wereld oriënterende vakken zoals geschiedenis, vreemde talen etc.

omdenken

De rol van de ouder/verzorger
In mijn begeleiding is er een belangrijke rol weggelegd voor de ouder/verzorger. Als er tijdens het traject gebruik gemaakt wordt van andere leerstrategieën dan aangeleerd op school, vind ik het prettig als de ouder/verzorger aanwezig is. Deze andere manier van leren heeft oefening nodig. Een kind hoeft dit niet alleen te doen. Het is belangrijk dat je kind voelt dat hij/zij gezien wordt en dat zijn/haar inzet gestimuleerd en beloond wordt. Door zichtbaar aanwezig te zijn doe je dit al. Ik werk met je kind, maar degene die erbij is, ziet hoe en wat ik doe. Zo kun je thuis je kind ook op deze manier verder helpen. Aangezien mijn kracht ligt in het aanbieden van vaardigheden en strategieën die bij je kind passen, zal hierop het accent van de begeleiding liggen. Ook laat ik zien hoe dit geoefend kan worden door dit kort te doen. Verdere oefening kan ook thuis en eventueel in samenspraak met school op school gebeuren. Mocht het thuis oefenen problemen opleveren dan kun je dit altijd terugkoppelen en kijken we naar alternatieven. Soms komt het voor dat een kind het oefenen van de vaardigheden ook bij mij doet. Dit kan zijn omdat de relatie ouder/kind thuis onder druk komt te staan als er veel geoefend moet worden. Ook kan het zijn dat het kind hier meer rust ervaart om te oefenen en daardoor minder snel afgeleid is. Thuis zijn er nog heel veel andere dingen die leuk zijn om te doen!

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Als je specifieke vragen hebt, of je wilt weten wat ik zou kunnen betekenen voor jouw kind en zijn/haar verhaal dan kun je altijd een (telefonisch) gesprek plannen. Een gesprek van een 1/2 uur is gratis.

IMG_0299 (600x800) IMG_0301 (600x800) IMG_0297 (800x600) IMG_0302 (600x800)