Passend onderwijs talentvolle / (hoog)begaafde kinderen

einstein

 

 

‘Om kinderen hetzelfde
te behandelen,
moet je ze verschillend
behandelen’

 


‘Wat er nodig is om passend onderwijs te bieden aan excellente leerlingen’
Excellente leerlingen stijgen boven het onderwijsaanbod van het desbetreffende leerjaar uit. Zij hebben aanbod nodig op een hoger niveau. Voor leerkrachten, die in hun klas aan veel verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen moeten voorzien, kost het veel moeite om de verwerking en de instructie aan te passen op een hoger niveau. Met name ook omdat deze kinderen vaak andere instructiebehoeftes hebben omdat zij leerstof veelal anders verwerken. Als een leerling langere tijd geen structureel aanbod op het juiste niveau heeft gekregen, ontwikkelt het kind geen leervaardigheden zoals gebruik van geheugen, doorzettingsvermogen, volgen van instructies, doelgericht gedrag en zelfstandig werken. Als deze vaardigheden onderontwikkeld blijven, kunnen zij hun intelligentie niet verder ontwikkelen. Een kind gaat geloven dat het niet meer in staat is goed te functioneren. Emotionele gevolgen: faalangst, perfectionisme, onderpresteren en motivatieproblemen. Dit is voor een leerkracht binnen de groep niet adequaat te begeleiden.

Schoolaanbod
Ik bied leerkrachten en scholen specialistische hulp om te zoeken naar praktische, uitvoerbare mogelijkheden voor een structureel passend aanbod voor talentvolle (hoog)begaafde kinderen. In samenwerking met ouders en school, coach ik leerlingen op het gebied van leervaardigheden en emotionele ontwikkeling op een procesgerichte, doelgerichte manier. Hierbij is het belangrijk dat kinderen ervaren dat ze hun intelligentie kunnen ontwikkelen door bij te leren. Van fixed mindset naar een growth mindset.

IMG_0374 (600x800)   IMG_0357 (800x600) romykriz (800x533)   IMG_0323 (675x800)

Door mijn ervaringen in het Leonardo-onderwijs heb ik gezien en ervaren wat deze kinderen nodig hebben. Sterker nog, ze kunnen zelf heel goed aangeven wat ze gemist hebben in het reguliere onderwijs. Kinderen geven hierbij vooral aan dat ze meer ruimte willen hebben om zichzelf te ontwikkelen op hun eigen manier, maar wel met begeleiding en instructie. Ze kunnen het NIET alleen!

Wat zij soms niet weten, is wat ze eigenlijk allemaal nog meer kunnen laten zien.
Ik gun kinderen deze ontdekkingen, waardoor ze hun leven lang kunnen blijven leren. 

Individuele begeleiding in mijn praktijk
Op veel reguliere basisscholen is de begeleiding voor (hoog)begaafde kinderen niet toereikend. De onderwijsbehoeften van deze kinderen zijn specifiek en vaak anders dan het onderwijs onderwijst. Vaak ligt het accent nog te veel op resultaat (het zogenaamde opbrengstgerichte werken) en niet op het proces. Onze talentvolle kinderen voelen zich òf niet voldoende uitgedaagd òf krijgen te weinig begeleiding om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen om aanbod op eigen niveau aan te kunnen. Doordat de kinderen zich niet adequaat ontwikkelen kunnen ze vastlopen. Op het niveau van vaardigheden en/of op emotioneel niveau. Je ziet kinderen die zich zover aanpassen dat ze zichzelf kwijt raken. Je ziet kinderen die zich niet gezien voelen. Kinderen die onderpresteren. Kinderen die gedragsproblemen vertonen en storend zijn in de groep. Kinderen die thuis gedragingen vertonen die niet bij het kind passen. Kinderen die teruggetrokken en depressief gedrag vertonen.
Dan is het goed dat kinderen hun eigenwaarde weer gaan voelen. Dat ze kunnen zeggen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat ze inzicht krijgen in hun eigen gedrag. Dat ze een stukje psycho-educatie krijgen over hoogbegaafdheid. Dat ze voelen dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Door mijn kennis en ervaring over leren leren en kindercoaching kan ik hierbij helpen.
Omdat iedere situatie en ieder kind anders is, zal iedere begeleiding anders zijn. Het is goed om een kennismakingsgesprek te plannen. Het gesprek is geheel vrijblijvend. In dit gesprek luister ik naar wat er speelt en wat je zoekt. Ik kan dan specifiek aangeven wat ik zou kunnen betekenen. Als dit is wat je zoekt, maken we verdere afspraken.

Vermoedens van (hoog)begaafdheid bij je kind
Heb je het idee dat je kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en je twijfelt hierover dan kun je hier klikken. Je komt dan op de website van Karin Monster-Peters van kinderpraktijk Wijchen. Hier vind je meer achtergrondinformatie over hoogbegaafdheid. Door een lezing van Karin over hoogbegaafdheid werd ik gegrepen door haar passie en inzet voor deze doelgroep. Door haar ruime ervaring en kennis over hoogbegaafdheid is zij voor mij de orthopedagoog waar ik een (vermoedelijk hoogbegaafd) kind zou laten testen. Het is haar niet te doen om een etiket, het is haar te doen om je kind!