Via wie

 Mijn ervaringen

Gestart als juf in het onderwijs, via IB-er naar begeleider bij een particuliere onderwijsbegeleidingsdienst naar ViaMij (in combinatie met leerkracht op de Buizerd in Wijchen).

In mijn praktijk:

Ik werk individueel met kinderen en hun ouders in mijn praktijk. Ik heb al vele mooie trajecten mogen begeleiden en het is altijd weer heerlijk als kinderen en hun ouders daarna weer samen hun eigen weg vervolgen. Gesterkt, met vertrouwen en meer bagage in hun rugzak.
Ook in mijn rugzak! Door de vele ervaringen merk ik steeds meer hoe belangrijk de wereld om een kind heen is en hoeveel invloed die wereld op een kind heeft/kan hebben.
‘It takes a village to raise a child’
Hierdoor werk ik steeds meer systemisch en probeer ik ieder bewust te maken van zichzelf en de processen die spelen.


Op het gebied van leren, kreeg ik meerdere malen met kinderen te maken die moeite hadden met memoriseren en automatiseren. Automatiseren in handelen, memoriseren van kennis. De tafels vormden hierbij het grootste struikelblad. Hiervoor heb ik een methodiek ontwikkeld die uitgaat van taal (verhaal) beeld (elke som een tekening) en beweging (veel suggesties om de platen te gebruiken om te bewegen). De serie tafelverhalen werd een feit. Op www.ontwikkelingstuin.nl kun je de materialen vinden en bestellen.

Buiten mijn praktijk:

Word ik ingehuurd door het onderwijs. Van een jaar Leonardo, 1,5 jaar plusklas, ondersteuning bij de ontwikkeling van beter onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen tot zorgarrangementen voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland. Door mijn ervaring als juf en IB-er kan ik goed inschatten wat je wel en niet van het onderwijs kan/mag verwachten. En door mijn kennis en ervaring op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid kan ik nog veel bieden voor het onderwijs. Er mogen wat mij betreft nog veel stappen gezet worden om deze kinderen beter te zien, beter naar ze te luisteren en ze beter te begrijpen. En dat is de basis voor goed onderwijs voor deze mooie kinderen.

Sinds 2019 heb ik samen met een collega, Mari√ętte Chaudron, een bedrijf opgericht om deze ondersteuning nog beter te kunnen bieden door kinderen met gelijke zorgbehoeften in een groep met gelijkgestemden bewust te maken van zichzelf. Samen met hun ouders en hun leerkrachten. Middels Z11inbeeld willen we nog meer kunnen betekenen voor hoogbegaafde (wij spreken liever van hoogbewuste) kinderen en hun omgeving.