(Onderwijs)begeleiding voor hoogbegaafde kinderen

Als je wil weten wat een kind nodig heeft, heeft het kind het nodig dit te weten. Sommige kinderen passen zich onbewust al zo’n lange tijd aan, dat ze helemaal niet meer weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze nodig hebben. De eerste stap is het kind bewust maken van zichzelf. Waar wordt je gelukkig van? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Wat geeft jouw zin in dit leven? Dit doen we samen. Met het kind, met de ouders en met de leerkracht.

En als een kind zichzelf kan laten zien, kunnen we in het onderwijs beter aansluiten op zijn/haar behoeftes en ondersteuning bieden bij de uitdagingen die het kind daarin tegenkomt. De omgeving mag leren voorwaarden te stellen als veiligheid en vertrouwen en open te staan voor wat zich aandient. Vanuit nieuwsgierigheid, verwondering en oprechte interesse. Daarnaast mag men leren het kind te begeleiden in zijn/haar unieke ontwikkeling. Soms lukt dit niet in de systemen waarin een kind zich bevindt. Dan breiden we onze zoektocht uit om een fijne, veilige, open plek te vinden.
Deze weg gaat vaak gepaard met hobbels en dalen, met teleurstellingen, maar ook met overwinningen. Deze weg lopen we stap voor stap.

Door mijn ervaring bied ik naast een luisterend oor en kijkend oog vertrouwen, ondersteuning, kennis, verhelderende vragen, bewustwording, confrontaties, voorbeelden, verhalen, veiligheid en tijd. Hiermee mag je het zelf gaan doen. Het kind, hun ouders en de leerkracht. Ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Omdat je samen verder komt, ga ik voor verbinding tussen alle partijen en probeer ik ieder in zijn/haar eigen kracht te zetten. 

Ik geloof heel sterk in de veerkracht van deze kinderen, maar sommige uitdagingen kun je niet alleen!!