Leerplicht en uitvoering

Uitvoerenden

Het 1STEEN onderwijszorgarrangement voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt uitgevoerd door Trudie van Megen van Praktijk ViaMij, gediplomeerd leerkracht en kindercoach. Zij heeft een ruime onderwijservaring, mede binnen het Leonardo-onderwijs. Hierbij wordt zij gesteund door Karin Monster van Kinderpraktijk Wijchen, orthopedagoog en gespecialiseerd in onder andere hoogbegaafdheid.

De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsaanbod, ook als dit gedeeltelijk door ViaMij wordt gegeven.

Voor de deelname van leerlingen voorziet ViaMij in een aansprakelijkheidsverzekering.

ViaMij en de leerplichtwet

 De eigen school dient toestemming te geven aan een leerling om deel te nemen aan 1steen en houdt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs. Er is geen sprake van een verlofregeling en er hoeft dus bij de leerplichtambtenaar geen verlof voor worden gevraagd.

Als ouders hun kind bij ViaMij aanmelden, zal deze aanmelding pas gehonoreerd kunnen worden indien de eigen basisschool van het kind deelname ondersteunt. Hieruit volgt dat er een nauwe samenwerking tussen school en ViaMij zal ontstaan om het welbevinden van de leerling te waarborgen.