Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie of niet?

Wat als lezen gewoon NIET leuk is, omdat het zo langzaam gaat en het je zoveel moeite kost? Je in niveau achter blijft bij je leeftijdsgenoten, terwijl je toch echt niet dom bent!
Wat als je gewoon NIET begrijpt waarom woorden geschreven worden op de manier waarop ze geschreven worden? Het is toch ook helemaal niet logisch?

Klopt!
Ik vind, na jaren begeleiding van kinderen met dyslexie en het geven van lees- en spellingonderwijs voor de klas, dat het inderdaad niet logisch is.

SNELWEGEN

Ik zie drie keer een E
Toch spreek ik de E 3 keer anders uit:  /E/,/EE/,/U/    ???

ZEI         ZIJ   ???

BETEKENT     BETEKEND   ???vraagtekens

Dit betekent dat het lastig kan zijn.

Hoe kan het dan dat het ene kind er veel minder moeite mee heeft dan het andere kind?
Hoe kan het dat het ene kind door extra oefening wel vooruit komt en dat een ander kind hardnekkig fouten blijft maken en zich niet lijkt te ontwikkelen?

Oorzaken

Dit kan veel oorzaken hebben.
-Dyslexie is een mogelijke oorzaak. Je hebt dan moeite met het luisteren naar en het spelen met de verschillende klanken. Deze informatie kun je niet zo goed verwerken. Het op volgorde zetten van de klanken/letters lukt niet goed. Je laat letters weg of maakt er letters bij. Je kunt gelezen woorden of geschreven woorden niet goed opslaan en onthouden.

-Het kan ook zijn dat je kind meer visueel als auditief is ingesteld. Dat wil zeggen dat het kind de dingen die hij ZIET sneller en beter verwerkt dat de dingen die hij HOORT.
-Misschien is de samenwerking tussen de verschillende hersenhelften nog niet goed ontwikkelt. Bij zowel lezen als spellen heb je beide hersenhelften nodig.

Wat kun je dan doen?

Onderzoek om uit te sluiten dat er wel of geen sprake is van dyslexie:
Om te weten wat de oorzaak is, kun je een dyslexietest af laten nemen. Als een kind, ondanks extra intensieve hulp, langere tijd zwak blijft scoren (behorende bij de 10% zwakste lezers of behorende bij de 16% zwakste lezers en 10% zwakste spellers, vergeleken met leeftijdgenoten in Nederland) dan kun je het onderzoek vergoed krijgen via de ziektekostenverzekering. School kan de gegevens die nodig zijn voor dit onderzoek verstrekken en ouders kunnen dan kijken waar ze het onderzoek willen laten plaatsvinden. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet dit wel bij een instituut zijn dat een kwaliteitskeurmerk heeft.
Ik vind dat ouders zelf moeten bepalen waar ze het onderzoek af willen nemen, omdat ze een goed gevoel moeten hebben bij het instituut. Omdat ik zelf bij Opdidakt heb gewerkt binnen het dyslexiegebeuren, werk ik graag met hen samen. Voor meer informatie over dyslexie-onderzoeken kun je hier klikken.
Ik doe deze onderzoeken niet!

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie en uw kind heeft een ernstige, enkelvoudige vorm, dan wordt de behandeling vergoed. Hierbij moet ook weer goed gekeken worden door wie deze vergoede behandeling gegeven wordt, wil het vergoed worden. Ik mag de vergoede behandeling niet geven omdat ik remedial teacher en kindercoach ben.

Vanaf januari 2015 valt de dyslexiezorg onder de Jeugdwet en wordt de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg. Het kan zijn dat bovenstaande informatie dan niet meer geldt. Voor up to date informatie is het goed om te informeren bij de gemeente.

Mocht er geen sprake zijn van dyslexie of de dyslexie is niet ernstig genoeg of naast de dyslexie is er nog een andere stoornis die speelt, dan kom je niet in aanmerking voor deze dyslexiezorg. Toch blijft uw kind moeite houden met het lezen en spellen. Begeleiding zou dan misschien wenselijk zijn.

Begeleiding ViaMij

In mijn begeleiding heb ik aandacht voor het technische aspect van lezen en spellen, maar het accent ligt op het inzetten van de kwaliteiten van het kind i.p.v. het veelvuldig oefenen van het tekort. Door in te zetten op de sterke kant van het kind voelt een kind wat het WEL goed kan i.p.v. wat het NIET goed kan. Dit komt ten goede aan het zelfvertrouwen van het kind en het kind kan werken op een manier die bij hem/haar past. Daarnaast werk ik zoveel mogelijk top down. Vanuit een totaal overzicht worden de delen bekeken waarvoor instructie en oefening wenselijk is. Dan gaan we de rugzak vullen met verschillende mogelijkheden om zo goed mogelijk om te gaan met lezen en spellen. Ook heb ik veel aandacht voor het emotionele stuk. Op school wordt er heel veel aandacht aan lezen besteed. Bij het vak lezen zelf, maar ook moet een kind bij alle andere vakken vaak lezen. Als dit moeilijk voor je is, dan kan het een zware opgave worden om nog te willen oefenen. Veel kinderen zijn gefrustreerd of hebben een bepaalde mate van faalangst opgebouwd. Als er op school veel gevraagd wordt van dat wat je niet goed kan en heel weinig van dat wat je wel goed kan, kan een kind het gevoel krijgen dat ze nergens goed in is. Onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen neem ik vaak waar. Ik merk dit vooral als er op tijd gewerkt wordt. Doordat er op scholen bij lezen veel getoetst wordt op tijd, zijn er kinderen die volledig blokkeren als ze een stopwatch zien. Sommige kinderen zijn bij spellen alleen al bang om fouten te maken, omdat ze alle fouten moeten verbeteren. De impact wordt door niet onderschat!

taal in blokjesLogo training coach

Om de rugzak te vullen met dat wat het kind kan gebruiken, maak ik gebruik van verschillende methodieken. Ik ben heel enthousiast over
taal in blokjes en ik leer anders. Verder maken we gebruik van
-mindmappen 532988_276255505808708_383583217_n (600x800)
-liedjes
-verhalen
-tekeningen
-muurkranten
-gaan we bouwen
-springen
-kleuren
-oefeningen op de computer
-visualiseren 
-spelletjes doen
We gebruiken hiervoor verhalen die het kind leuk vindt. Hierbij kijk ik niet naar AVI-niveau, maar naar leesbeleving. Soms schrijven we zelf onze verhalen waarmee we de oefeningen doen. 
Losse woorden lezen op tijd kan een middel zijn, maar is nooit een doel op zich.
Voor mij is het belangrijk dat een kind functioneel kan lezen en spellen.